Bela krajina po svetovnih morjih, intervju s kap. Jožetom Utenkarjem

Od morja smo v Beli krajini resda precej odmaknjeni, a smo na morju vendarle (bili) presenetljivo dobro zastopani kot morjeplovci.
Zdaj pa zaključujemo več kot 2-mesečno najprej ugibanje, nato ugotavljanje, da je (bila) z morjem na svoj način povezana kar vsa Bela krajina.
1Torej Bela krajina po svetovnih morjih, – tako bi lahko parafrazirali naslov knjige Triglav po svetovnih morjih, ki je izšla aprila letos in ki je bila glavna nagrada za zmagovalca našega natečaja. Knjigo je zmagovalcu in s tem spletni Preloki poklonil kar njen avtor Jože Utenkar (gl. tukaj).
Gospod Utenkar je uredništvu tudi pomagal pri pripravi tega nagradnega natečaja s svojim bogatim arhivskim gradivom.
Jože Utenkar, nekoč kapitan dolge plovbe in pozneje tehnični direktor Splošne plovbe Piran, do potankosti pozna vse ladje, ki so kdaj plule v floti Splošne plovbe. Je velik poznavalec zgodovine slovenskega pomorstva, razvoja slovenske trgovske mornarice in našega ladjarja Splošne plovbe od leta 1954 do danes.
Z njim smo se pogovarjali o "naši" ladji, o Splošni plovbi, njenem vzponu, o ljudeh s pogumom in vizijo ... in še o marsičem, tudi o žalostnem zatonu tega nekoč močnega in uglednega slovenskega ladjarja.

Gospod Utenkar, kakšen je bil okoli leta 1960 uradni postopek, da je nova ladja, v našem primeru Bela krajina, pridobila svojo “identiteto”, kamor seveda spada tudi ime?
2Sam postopek poimenovanja ladje je bil v naši prejšnji državi tak, da je ladjar, torej lastnik ladje, moral oddati predlog (običajno je predlagal 2 ali 3 imena) na Zvezni sekretariat za promet v Beograd. Tam so potem izbrali/potrdili ime ladje, zatem so jo vpisali v vpisnik ladij, v primeru Bele krajine v vpisnik ladij dolge plovbe. Hkrati z imenom so vsaki ladji določili še njen t. i. call sign (pozivni znak) v obliki 4 črk in luko - pristanišče registracije, kjer se je vodil vpisnik, v začetku Piran, pozneje Koper, glede na sedež luške kapitanije. S tem je ladja dobila svojo “osebno izkaznico”. Seveda so vpisali še ostale podatke, potrebne za identifikacijo ladje in v zadnjih desetletjih t. i. IMO (Mednarodna pomorska organizacija) registracijsko številko.
V primeru Bele krajine je najbrž to ime, tako kot navajajo nekateri viri, ladjarju predlagal Josip Kopinič, Belokranjec, ki je bil tedaj direktor ladjedelnice Uljanik v Pulju in tudi boter ladje. Očitno se je ladjar s tem predlogom strinjal, prav tako so se strinjali pristojni na zveznem nivoju v Beogradu.

Bela krajina je bila zgrajena v zgodovinsko zanimivem in pomembnem trenutku. Morda kaj več o tem.
Naročnica in lastnica ladje Splošna plovba se je že v nekaj letih po ustanovitvi razvila v eno večjih jugoslovanskih ladjarskih podjetij, uveljavljeno predvsem v t. i. prosti plovbi. Okoli leta 1960/61 pa se je začela preizkušati tudi v linijskem poslovanju, npr. na liniji za vzhodno obalo ZDA in na liniji okoli sveta. Naglo je povečevala število ladij in zaposlenih. Za to, da so ladje slovenskega ladjarja plule po svetovnih morjih, da smo Slovenci zgradili lastno pristanišče, modernizirali ladjedelnico, pa sta bila potrebna pogum in vizija. In seveda podjetju predani ljudje, – brez prizadevanja in takrat tudi odrekanja vseh zaposlenih ni bilo mogoče pričakovati uspešnega poslovanja.
In v stremljenju po pomlajevanju in posodabljanju svoje flote je Splošna plovba v ladjedelnici Uljanik naročila nov tip ladje – ladjo za prevoz razsutega tovora, kakršne so bile takrat novost tudi v svetovnem merilu.

Kaj več o primatu Bele krajine v takratnem času (tako v slovenskem kot jugoslovanskem merilu).
3Ob prevzemu leta 1961 je bila Bela krajina največja ladja jugoslovanske trgovske mornarice. Z nosilnostjo 19.578 ton je prekašala vse tedanje ladje. Bila je prva jugoslovanska čezoceanka za prevoz razsutega tovora (t. i. bulk carrier), zgrajena v domačih ladjedelnicah. Takšne ladje so takrat naročali tudi drugi v svetu priznani ladjarji. Ladji Piran je odvzela primat največje ladje v floti Splošne plovbe. Za tisti čas pa je to bila ne le “zadnja reč” tehnike, ampak tudi zelo sodobna ladja, kar zadeva udobje za posadko.

Kljub udobju in visokemu bivanjskemu standardu ter umetniški opremljenosti pa Bela krajina ni bila najbolj “srečna” ladja, saj so jo pestile določene tehnične težave ...
Po mojem mnenju ni srečnih ali nesrečnih ladij, takšne so lahko le okoliščine, ki spremljajo ladjo, dokler je na koncu ne razrežejo za staro železo ali je kako drugače uničena.
4Ena od njenih pomanjkljivosti so bila tovorna dvigala, sicer zanimivo zasnovana, premikala so se vzdolž palube po tirnicah, a težko bi rekli, da so služila svojemu namenu. Zato so bila pozneje odstranjena.
Biro za novogradnje pri Splošni plovbi je v svojem poročilu iz leta 1961 mdr. tudi ugotavljal površnost pri cevnih in drugih delih ter slabšo kvaliteto nekatere vgrajene opreme. Po navadi se ugotovljene pomanjkljivosti v dogovorjenem (garancijskem) roku odpravijo. Najbolj čudna pa je pripomba, da ni dognana funkcionalnost novega tipa ladje, saj se to lahko ugotavlja šele, ko je ladja dalj časa v uporabi.
Po 12 letih je Splošna plovba ladjo prodala grški ladjarski družbi, potem je ladja zamenjala še nekaj lastnikov. V močnem požaru na ladji leta 1980 v izraelskem pristanišču Haifa je bila težje poškodovana, nikoli popravljena in 1983 predana za razrez.

Na katerih relacijah je prevažala tovor?
5Bila je zaposlena v prosti plovbi, torej se je teoretično lahko ustavljala v vseh svetovnih pristaniščih, od Arhangelska do Cape Towna, od New Yorka do Tokia. Komercialna služba Splošne plovbe jo je pač sproti pošiljala v ladji trenutno najbližje pristanišče, kjer je bil primeren tovor, ki ga je bilo treba prepeljati. To je bistvena razlika od ladij, zaposlenih v linijskem poslovanju, kjer se vnaprej ve, kdaj in kje se bo določena ladja ustavljala.

Kaj pa “duša” ladje, torej njena posadka, pomorščaki?
Tako kot na podobnih ladjah je bilo tudi na Beli krajini okoli 30 članov posadke: 9 častnikov (vključno s poveljnikom ladje – kapitanom in upraviteljem stroja), preostali so bili zaposleni v krovni službi, v službi stroja, pa seveda ne smemo pozabiti na “belo” osebje (kuharji, natakarji) in častnike pripravnike: kadete in asistente stroja. Njen prvi poveljnik je bil kap. Drago Širca, prvi upravitelj stroja pa Branko Gudac.

Del svojega življenja ste tudi vi pustili na morju. A je najbrž pomorski poklic daleč od naših romantičnih predstav o njem?
V svoji pomorski karieri sem opravljal vso paleto del, od kadeta, častnika krova do poveljnika, in bil vkrcan na 10 ladjah Splošne plovbe, na nekaterih večkrat.
6Takoj po Srednji pomorski šoli v Piranu sem se leta 1958 vkrcal na parno ladjo Zelengora, na kateri sem tudi prvič prečkal ekvator in preživel standardni obred pomorskega krsta. Po 2-letni kadeturi, torej pripravniški dobi, sem leta 1960 v Dubrovniku opravil državni izpit za poročnika dolge plovbe. Ta izpit je bil pogoj, da si se na ladjo lahko vkrcal kot 3., 2. ali 1. častnik. Torej sem se še isto leto vkrcal kot 3. častnik krova na linijski tovorno-potniški ladji Bled in hkrati vpisal na tisto leto ustanovljeno Višjo pomorsko šolo v Piranu. Študiral sem ob delu in diplomiral leta 1964. Takoj nato sem pri Luški kapitaniji v Kopru opravil izpit za kapitana dolge plovbe. Še naprej sem plul kot častnik krova in potem kot poveljnik ladje.
7Tako do leta 1971, ko me je Splošna plovba »potegnila« v upravo podjetja na delovno mesto vodje nabavne službe. Sledile so nove premestitve, npr. tehnični inšpektor ... nazadnje pomočnik tehničnega direktorja in tehnični direktor. Še posebej rad pa se spominjam let okoli 1980–81, ko sem bil kadrovski direktor. To je bila zlata doba naše trgovske mornarice, ko je Splošna plovba zaposlovala več kot 1700 ljudi, od tega 1400 pomorščakov, imela je 30 ladij dolge plovbe in istočasno še številne tuje v najemu ali zakupu. Bila je srednje velik ladjar v svetovnem merilu!
8Da, pomorski kruh je trd in življenje pomorščaka je daleč od romantičnih pričakovanj, ki si jih ustvariš v mladosti ob branju knjig. A če si hotel videti svet, takrat ni šlo drugače, ni se dalo tako enostavno potovati s hitrimi vlaki in letali kot danes. Tudi če smo bili vkrcani celo leto, tudi brez dopusta, se nismo kaj dosti ne spraševali ne pritoževali. In nič nam ni bilo težko.
Če se spomnim samo, s koliko najrazličnejšimi križi in težavami sem se srečeval leta 1969 kot poveljnik na parni ladji Dubrovnik na plovbi tedaj že ovenele lepotice, natovorjene z umetnim gnojilom, vse od Odese čez Sredozemlje skozi Gibraltarsko ožino, mimo Rta dobre nade (!) v Bombaj (danes Mumbaj) v Indiji. In so na cilju pristojni presodili, da je ladja primerna edino še za razrez za staro železo. Ampak sem bil mlad in korajžen, nič mi ni bilo pretežko. In bili so drugi, drugačni časi.

Vi in Bela krajina: – Ali ste bili kdaj tudi na Beli krajini? Kaj pa v Beli krajini?
Ne, na ladji Bela krajina nisem bil nikoli, sem pa bil v Beli krajini, in to dvakrat.
Prvič skupaj s sošolci iz srednje pomorske šole. Še vedno se redno sestajamo in vsako leto srečanje organizira eden od nas. Tako ga je pred več kot desetletjem organiziral sošolec Jože Balkovec, Belokranjec, ki zdaj živi v Črnomlju. Bili smo na eni od turističnih kmetij v Beli krajini.
Drugič pa sem bil pred 3 leti, v “lastni režiji”. Bili smo na turistični kmetiji pri Adlešičih, obredli smo kar nekaj krajev, tudi nekaj muzejev in seveda Mitrej v Rožancu.

Kaj več o vaši novi knjigi Triglav po svetovnih morjih, o njenem nastajanju, o odzivih nanjo ...
9Knjiga je začela nastajati pred 15 leti, ko sem nameraval v njej zajeti samo parne ladje Splošne plovbe. A so mi potem na Splošni plovbi predlagali, da napišem knjigo o razvoju Splošne plovbe in vsej njeni floti skozi čas, torej o vseh 86 ladjah dolge plovbe, ki so plule pod njeno zastavo in oznakami. Leta 2013 je bila celotna knjiga že na USB ključku in pripravljena za tiskarno. A takrat je Splošna plovba že prehajala v druge roke, prihajali so novi ljudje in knjiga je morala počakati. Vendar ima ta zamik v tiskanju tudi dobro plat: knjigo sem lahko dopolnil in jo posodobil s podatki do vključno leta 2022, ko je Splošna plovba ostala brez flote in slovenske trgovske mornarice pravzaprav ni več.
10Knjiga je moj poklon mnogim, ki so najplodnejši del življenja preživeli v Splošni plovbi in ustvarjali to pomorsko podjetje. In seveda tudi vsem, ki so kakorkoli prispevali k razvoju slovenske trgovske mornarice. In da ne pozabim na slovensko pomorsko šolstvo, ki nas je vrhunsko usposobilo za najodgovornejša delovna mesta v pomorskem gospodarstvu. To je moj prispevek k temu, da se pokaže in ne pozabi, koliko znanja, prizadevanja, vztrajanja in odrekanja je bilo potrebno, da se takšno pomorsko podjetje, kot je Splošna plovba, ustanovi in obstane na tržišču v pogojih ostre mednarodne konkurence. Še več – da postane pomemben igralec na tem tržišču. Torej knjiga je tu zato, da se vse to ne pozabi. Tudi in predvsem v poduk prihodnjim generacijam.

*******
Z upokojenim kapitanom dolge plovbe Jožetom Utenkarjem se je 21. 6. 2023 pogovarjala urednica www.preloka.si Ana Starešinič.

 

Predstavljamo tretjega nagrajenca – Črnomaljca Matjaža Bariča

Tretje e-pismo s pravilnim odgovorom, ki je prišlo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., je bilo kratko in jedrnato: “Vaš skrivni objekt je ladja Bela krajina.” Poslal ga je Črnomaljec Matjaž Barič.

Kot je pozneje povedal, ga je do “naše” ladje pripeljalo zaporedje več asociacij. Glavni sta bili povezava Bele krajine, morja in Triglava ter novica, ki jo je nedavno slišal po radiu, da so v Singapuru prodali zadnjo ladjo s slovenskim imenom (naš namig št. 7). Pomagalo mu je tudi to, da je v mladosti pogosto poslušal radijsko oddajo O morju in pomorščakih, kjer je bila na koncu rubrika Kje so naše ladje. In ga je preblisnilo, da gre najbrž za ladjo Bela krajina. Potem se je na internetu – tako za vsak primer – samo še prepričal, da je taka ladja res obstajala in tukaj hitro našel potrditev.

Matjažu smo medtem tudi že izročili darilo, ki mu ga je poklonil Pomorski muzej iz Pirana. In sicer smo se z njim srečali v okviru zaključne prireditve mednarodnega projekta S-factor, ki je bila v KC Semič. Slovesnosti se je udeležil kot nekdanji dolgoletni ravnatelj OŠ Milke Šobar – Nataše iz Črnomlja in gonilna sila tega mednarodnega festivala videov.

Od marca letos je Matjaž Barič namreč v Ljubljani, na čelu ključnega direktorata na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, – vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo.

06 04Simbolično nagrado za pravilni odgovor pa mu poklanja tudi uredništvo www.preloka.si: fotografijo zvonca z "naše" ladje  – kot opomin in opomnik, naj tam v beli Ljubljani ne pozabi na svojo Belo krajino! Napis na tem zvoncu je bil, kot je dejal, ena od ključnih asociacij, da je rešil zagonetko. Dodajamo pa še video, kako smo iz mogočne, velikanske ladje izluščili drobni napis na zvoncu in ga, kot dodatni namig, postavili na simbolni vzorec valov.

Ana Starešinič (4. 6. 2023)

P. S.: Še o ladijskem zvoncu z besedami navtičnega strokovnjaka:

Zvonec, bolj pravilen izraz je ladijski zvon, je na vsaki ladji tradicionalno pritrjen na premčnem jamboru ladje in služi za javljanje nevarnosti in za komunikacijo med stražo na premcu in poveljnikom oziroma častnikom v straži na poveljniškem mostu. No, čeprav danes poteka komunikacija na ladji večinoma preko prenosnih radijskih aparatov (walkie-talkie), je ladijski zvon še vedno del obvezne ladijske navigacijske opreme in ga mora imeti vsaka ladja. Po tradiciji je na zvonu vpisano prvo ime ladje (ob splavitvi) in ostane ne glede na morebitna kasnejša preimenovanja ladje. V praksi se zdaj zvon uporablja na ladjah le redko. Večinoma se hrani na poveljniškem mostu, ker je narejen iz kvalitetnega brona – bron pa je cenjen material in zmikavtov je v številnih lukah po svetu veliko!

Na priloženi fotografiji se vidi viseča vrv, povezana z batom zvona – npr. oficir na premcu, ki je prisoten pri sidranju ladje, z enim udarcem zvona označi 1 dolžino (“nod”) sidrne verige v morju, z dvema dve, s tremi tri itd. Če pa ste gledali film TITANIK, se spomnite, da sta stražarja začela močno zvoniti, ko sta zagledala ledeno goro, častnik na poveljniškem mostu pa je dal takojšnje povelje za ostro zavijanje ladje in za zaustavitev ter vzvratno vožnjo pogonskih motorjev. – No, v tistem primeru zvonjenje z zvonom na premcu žal ni preprečilo trčenja, kvečjemu nasprotno – bolje bi bilo, da bi se v ledeno goro zaleteli čelno ...

 

Predstavljamo drugega nagrajenca – Metličana Boruta Petrica

Le kako uro po Jadranu Čehu je uspešno razvozlal zagonetko "skrivnostna Bela krajina” še Borut Petric iz Metlike, in sicer v svojem drugem poskusu. Navajamo njegovo drugo e-pismo:

Sem šel še enkrat skozi vse vaše namige in ja, izključno gospodarski objekt je bila ladja Bela krajina, zgrajena v Uljaniku (direktor g. Kopinič), na delu ladje napis in na samem kljunu ladje je simbol Triglava in zvezde.
Moje drugo ugibanje in moj odgovor:
Vitrina je visela v salonu ladje Bela krajina.

Kot je Borut še povedal, je bila zanj ključna fotografija interjera, ki naj bi spominjal na enega od Titovih reprezentančnih objektov. In ko je v iskalnik vtipkal "brod galeb interier", je vedel, da gre za ladjo. Potem je bil do “Bele krajine” zanj le še korak, saj je za to ladjo vedel že od prej.

Že od prej pa obiskovalci spletne Preloke poznamo tudi Boruta Petrica. Kot odličnega fotografa smo ga spoznali že leta 2011, ko sta bila pri nas belokranjsko-prekmurski koncert in dobrodelna dražba slik za obnovo naše šole (gl. npr. tukaj).

Danes, dobro desetletje potem, se Borut še ukvarja s fotografijo, a le še za hobi. Profesionalna pot ga je vodila še naprej na tehnično področje. Kot že prej, tudi zdaj ustvarja in raziskuje. In o njem gre glas, da je tudi na tem področju – odličen!

Nagrado za pravilni odgovor, ki mu jo je poklonil Pomorski muzej iz Pirana, je medtem že prejel.

Mi pa mu dodajamo še eno darilo: ker je Metličan – fotografijo metliške delegacije na slovesni predstavitvi “naše” ladje 5. avgusta 1961.

06 02 1Prihod “Bele krajine” pred Piran tistega dne je bil veliko in s številnimi fotografijami zabeleženo doživetje. Na svečanem sprejemu za povabljene goste in ogledu ladje (gl. namig št. 3) se je trlo politikov, slavnostnih govornikov, tudi uglednih umetnikov ... Med številnimi gosti iz Bele krajine pa je bila tudi metliška delegacija. Takole so se ovekovečili na slavnostnem odru, ki je bil postavljen na palubi ladijske krme.

06 02 2aTa fotografija je iz arhiva Janka Bračike, skenirano hrani portal Kamra. Janko Bračika je drugi z leve, zanimivo pa bi bilo identificirati tudi ostale osebe na fotografiji. Je morda tretji z leve Tone Koželj? Nika Belopavloviča, ki je bil tisti dan eden od slavnostnih govornikov, na tej fotografiji gotovo ni, pravi njegova soproga, gospa Belopavlovič. Se pa danes 97-letna gospa tega veličastnega dogodka dobro spominja, saj je bila takrat z možem v Piranu; tudi nje pa na tej fotografiji ni. Na fotografiji je gotovo tudi takratni predsednik ObLO Metlika Franc Vrviščar (gl. članek iz Dolenjskega lista). Ga kdo prepozna? Je morda prvi z leve? Vse informacije dobrodošle na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

A. S. (2. 6. 2023)

 

Še dve nagradi za še dva nagrajenca

Živemu človeku se pripeti vse mogoče, pravi pregovor, (živemu) spletnemu portalu pa prav tako, dodajamo mi.

Potem ko smo na spletni Preloki skoraj mesec dni čakali na pravilni odgovor o skrivnostni Beli krajini (čeprav je bil ta odgovor ves čas tako rekoč na dlani), smo potem v treh urah prejeli kar tri pravilne odgovore. Presenetljivo, kar tri v treh urah!

Prvi ga je poslal, to že veste, Jadran Čeh iz Sežane. Kot zmagovalec je tudi že prejel nagrado, a jo je, to tudi že veste, velikodušno poklonil Belokranjskemu muzeju oziroma Belokranjcem.

05 31Ampak zgodilo se je še eno presenečenje. S Primorskega, kjer so spremljali dogajanje okrog nagradnega natečaja, sta prišli v uredništvo spletne Preloke še dve darili. Pomorski muzej v Piranu ju poklanja “drugo- in tretjeuvrščenemu v natečaju za uspešno razvozlano zagonetko skrivnostna Bela krajina".

Gre za dva izvoda zajetne knjige avtorice Duške Žitko IZTRGANO POZABI, s podnaslovom POMORSKA IN UMETNIŠKA ZBIRKA SPLOŠNE PLOVBE, ki jo je Pomorski muzej izdal decembra lani (gl. namig št. 8).

Knjiga je neke vrste katalog slovenske umetnosti, naše kulturne dediščine, ki se je – kot potujoča razstava – vozila na naših ladjah po svetu, tudi na Beli krajini. Je dokaz, da je bila Splošna plovba ne le eden od najboljših jugoslovanskih ladjarjev, ampak je imela tudi izredno tenkočuten, občudujoč odnos do umetnosti in nasploh kulture.

V naslovu IZTRGANO POZABI pa je simbolno zajet tudi osnovni namen našega nagradnega vprašanja: ne le da se ohrani vedenje o naši ladji, ampak da nas to vedenje spodbuja k novim, še večjim, drugačnim, sodobnim dosežkom, tudi vzporedno z umetnostjo in na njenih krilih ...

A. S. (31. 5. 2023)

P. S.:

V branje in poslušanje priporočamo prispevek Hommage slovenskemu pomorstvu, našim ladjam in pomorščakom.

Sledita pa seveda še predstavitvi obeh prejemnikov teh knjig, drugo- in tretjeuvrščenega.

 

Predstavljamo zmagovalca natečaja o »naši« ladji

Prvi, ki je v skrivnostni Beli krajini prepoznal ladjo in poslal pravilni odgovor, je bil Jadran Čeh. Jadran ni ne Preločan ne Belokranjec, ampak je, kot že ime pove, od nekod iz bližine morja – iz Sežane. S Preloko je povezan sorodstveno, in sicer z Radovičevimi. Skupaj z ženo Anko sta tudi aktivna člana naše spletne skupnosti, predvsem kot odlična fotografa (gl. npr. njuno lansko fotopripoved). Naj pa tudi spomnimo, da je Jadran že zmagal ne enem od naših prejšnjih natečajev (gl. tukaj).

1Kot je povedal Jadran, je pomislil na ladjo Bela krajina že kakih 10 dni prej, preden je poslal svoj odgovor. A je dal prednost Belokranjcem. Potem pa mu je bilo tega čakanja že dovolj. O ladji Bela krajina mu je pripovedoval njegov znanec iz Sežane, ki je bil pomorščak, pa tudi sicer so mu bili morje in predvsem ladje že od nekdaj blizu. Že od nekdaj ga namreč navdušujejo in navdihujejo dosežki, ki jih je ustvaril človek, tudi kot fotografa (npr. tukaj).

Torej bi lahko rekli, da je knjiga o slovenskih ladjah TRIGLAV PO SVETOVNIH MORJIH s posvetilom njenega avtorja Jožeta Utenkarja prišla v prave roke:

2a Ampak Jadran se je odločil drugače. Svoje darilo poklanja Belokranjskemu muzeju, - da si knjigo lahko ogleda in prebere vsak!

3a In tako je ta knjiga že »priplula« v Metliko, v Belokranjski muzej. Da bomo Belokranjci lahko izvedeli o »Beli krajini« še veliko več.

A. S. (27. 5. 2023)