10.
Jožica Medle, Ukrivljenost časa, 2008,
jedkanica in rezervage, 50x35,
izklicna cena 150,00 €

PRODANO

155 €, Slavica in Ema Starešinič, Preloka

Akademska slikarka JOŽICA MEDLE  živi in ustvarja v Šentjerneju in je predsednica Društva likovnih umetnikov Dolenjske. Diplomirala je na šoli za risanje in slikanje - visoki strokovni šoli v Ljubljani. Zdaj študij nadaljuje na grafični specialki, in sicer na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu, prav tam pa je vpisana tudi na doktorski študijski program. Ima status svobodnega likovnega ustvarjalca, znanje pa tudi prenaša na dijake srednjih šol v Novem mestu.

Ukvarja se s slikarstvom, z grafiko in oblikovanjem. Razstavljala je že tako rekoč po vsej Sloveniji in tudi v tujini: že večkrat v Zagrebu, pa na Dunaju, v Italiji, na Nizozemskem ...

Njena likovna govorica je abstraktno ekspresionistična in še najbolj prihaja do izraza v njenih kolažnih slikah. Slikarka je razvila posebno tehniko kolažiranja, ko iz različnih materialnih delcev gradi vizualno in vsebinsko celostno kompozicijo.

Znan je tudi njen cikel grafik v klasični tehniki, ki je nastal za bibliofilsko zbirko pesmi Onkraj sveta, izbranih iz petih zbirk pesnice Saše Vegri. To bibliografsko zbirko odlikuje izredno skladje liričnega in likovnega izraza. Obema umetnicama je skupno krhko in čisto sporočilo, ki govori o spoznanju bogastva sveta in smisla življenja.

Pogosta tema njenih slik je slutnja katastrofe, ki se ji izpostavlja človeštvo z zgrešenim ravnanjem z naravo. Slikarka to izraža z oblikami, ki se vse bolj oddaljujejo od realizma in so zasnovane na globljem simbolnem sporočilu. 

Globlje sporočilo slutimo tudi v jedkanici Ukrivljenost časa. Ali nam govori o izkušnji, ki jo občutljivi likovni ustvarjalki daje naš čas, poln protislovnosti in dilem, skratka ukrivljen in upognjen? V njeni premišljeno grajeni kompoziciji najbolj izstopa peščena ura, ob tej pa minljiva človeška bitja najprej pomislimo na  odtekanje in iztekanje časa. Se čas izteka nam? Se izteka našemu planetu? Morda pa nam ta jedkanica sugerira, naj neizbežno iztekanje časa relativiziramo s tem, da peščeno uro pač obrnemo, torej obrnemo tok svojega razmišljanja in delovanja ...  Edino, kar ob tej umetnini lahko rečemo z gotovostjo, je, da njeno sporočilo ni enoznačno.