19.
KUD ARTOTEKA, Špela Fabjan, Modrozelena, 2009,
akril na platnu, 50x70,
izklicna cena 300,00 €

Zadnja ponudba:

Trenutno še ni ponudbe.

Pošlji ponudbo

To sliko je za dražbo prispavala iz svojega fonda slik ARTOTEKA (predstavljamo jo nižje). Simbolno – ker na mladih svet stoji - je darovala sliko ene od svojih najmlajših članic.

 

ŠPELA FABJAN je Črnomaljka, leta 2010 je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer likovna umetnost. Skozi študij je svoje znanje s področja slikanja, risanja, kiparstva, keramike, grafike in grafičnega oblikovanja pridobivala pri uveljavljenih slovenskih umetnikih. Poleg študija je želela pridobiti še dodatno umetniško prakso, zato se je vključila v KUD Artoteka, kjer se aktivno vključuje v kolonije, v društvu pa opravlja tudi delo tajnice, torej organizira razstave.

Njeno umetniško ustvarjanje je zelo pestro, saj prehaja od realizma k abstrakciji, odvisno kaj in za koga dela. Ko ustvarja zase, se najraje poglablja v naravne pojave in raziskuje svetlobo, globino in barvitosti, svoja dognanja ob tem pa prikaže v abstraktnih slikah. Želi, da gledalec v njenih delih ne bi iskal  konkretnih podob, ampak bi se prepustil sliki, ki bi v njem vzbudila določena občutja in spomine. V letih 2008-2009 je sodelovala na petih skupinskih razstavah in pripravila lastno razstavo "Na poti odkrivanja bistva za svetom predstav".

Njena slika, ki jo Artoteka daruje za dražbo, je nastala na koloniji v Pustem Gradcu, kjer so slikali ob Lahinji. V tem obdobju jo je še posebej navdihovala voda s svojimi globinami, barvitostmi, odsevi, algami. Tako ji je Lahinja predstavljala odlično izhodišče za sliko. Modrozelena je torej njeno videnje te reke.

 

Pobudo za ustanovitev likovnega društva ARTOTEKA, Belokranjska hiša, so leta 1993 dali kiparji Dirk Heij, Jožef Vrščaj in Martin Skoliber, ki so takrat pripravili skupinsko razstavo. Naslednje leto je bilo likovno društvo KUD Artoteka Bele krajine tudi uradno ustanovljeno, njen predsednik pa je za več kot plodno desetletje postal Jožef Vrščaj. Za njim je vodenje prevzel Stane Lozar, zadnja tri leta pa je predsednik Artoteke Mladen Vukšinič.

Osnovne naloge Artoteke so bile tako ob ustanovitvi, kot so tudi še danes: povezovanje članov društva, prirejanje razstav, izobraževanje, pa tudi prodaja in izposojanje umetnin (po tej ideji izposojanja, ki jo je iz tujine prinesel Dirk Heij, je društvo tudi dobilo ime).

V Artoteko je danes vključenih okoli trideset članov in nekaj ljubiteljev te umetnosti. Člani so iz vse Bele krajine in tudi od drugod.

V skoraj že dveh desetletjih uspešnega delovanja je društvo izvedlo nekaj zelo kakovostnih belokranjskih likovnih bienalov, soorganiziralo nekaj bienalov otroške ilustracije, pripravilo več kot 30 skupinskih razstav, prav toliko samostojnih razstav članov društva in lepo število samostojnih razstav drugih umetnikov. Poleg razstav v lastnih prostorih, ki so jih pridobili leta 2007, društvo redno opremlja in bogati tudi prostore upravnih enot, občin in bank v Črnomlju in Metliki. Odmevne so bile likovne delavnice za mladino, v zadnjih letih pa likovne delavnice oz. kolonije za odrasle z domačo in tujo udeležbo. Artoteka sodeluje s  številnimi likovnimi, fotografskimi in drugimi društvi.

Lahko rečemo, da je Artoteka s svojo dejavnostjo odločilno pripomogla k širjenju likovne kulture v Beli krajini.