KUD Lepa Anka Preloka
Preloka
Prireditve
Najstarejša fotografija preloških gasilcev

gasilci.jpg

Gasilsko društvo Preloka je bilo ustanovljeno leta 1935.

Ta fotografija je nastala ob veliki veselici, s katero so proslavili nabavo nove gasilske brizgalne. Veselica je bila pri Račekarkinih (Starešiničevih, takrat Preloka 52, danes 10), pred njihovim novim skednjem/podom (zgrajen je bil leta 1934).

Fotograf: Ciril iz Vinice.

Fotografija je iz arhiva Borisa Krotca iz Ljubljane.

Okrog nabave te brizgalne se je najbolj angažiral predsednik društva Jure Požek (Fuzik). Motorka nemške znamke Ilo je bila kupljena par mesecev po ustanovitvi društva. Posrednik te nemške firme je bil Zupan iz Ljubljane. Ta je odposlal motorko na Preloko le par dni pred veselico. Ko je prišla na Preloko, so gasilci ugotovili, da jim ni poslal sesalnega traku. Na zahtevo Preločanov jim ga je poslal naknadno. Ta šlauf je prišel z vlakom v Črnomelj na sam dan veselice, tik pred njenim začetkom. Ponj je šel Miho Jurkov z motorjem. Menda je do črnomaljske železniške postaje prišel v 32 minutah in prav toliko je porabil za pot nazaj. Na fotografiji je tudi že ta šlauf.

Na tleh: na sredi Jože Krotec (Kovačev, dolgoletni trobentač društva) in dva člana gasilskega podmladka: levo Slavko Starešinič (Frankovičev), desno Jože Starešinič (Prdanski).

Gasilci (z leve): Jože Ivanušič (Biro), Rude Železnjak, Franc Radovič (Ivančev), Jože Miketič (Brezanov), Mihael Starešinič (Dolnji Jurkov), Peter Balkovec (Čemaskin), levo od brizgalne stoji predsednik društva Jure Požek (Fuzik).

Desno od brizgalne stoji Franc Krotec (Kovačev), sedijo pa Janko Radovič (S ravni, dolgoletni orodjar društva), Miko Žunič (Mikiček iz Novoselov), Franc Starešinič (Žiže), Janko Radovič (z Burnic), Štefan Železnjak, Jože Adlešič (Juranov), Jože Radovič (Tišljarov, gas. podmladek).

Matije Starešiniča (Račekarkinega, pri katerem je bila ta veselica), ni na fotografiji, ker so ga ravno takrat vpoklicali na orožne vaje.

Negasilci na fotografiji (z leve): Anka Radovič (z Burnic), Marija Žunič (Navoselkina), Ana Starešinič (Iz kovašnice, pozneje poročena h Kovačevim), Angela Starešinič (Iz kovašnice), na desni: Franca Radovič (Tišljarova), Marija Radovič (Tišljarova, pozneje poročena z Matijo Starešiničem - Račekarkinim), in šest Starešiničev - Račekarkinih, gostiteljev veselice: Ana, Frančiška, Marija, Franc, Matija in Ivan.

Vse podatke zbrala Ana Starešinič

Vir: Jože Starešinič, P 14; Ivan Starešinič, P 10 

 

 
Obvestila
crte-rumene


www.preloka.si/spletna-drazba

Zadnja novica na "stari" preloški spletni strani
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja, nadaljevanje
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja
 
Prizor, ki ga bomo po 43 letih ponovili
 
Tehnična navodila za spremljanje prenosa prek interneta
 
Preloka, 13. julij 2013
 
Ako te danes ni na televiziji in internetu, je isto, kot da te ni!
 
Mostovi, nadaljevanje
 
28.6.2013: točno štiri leta potem
 
Ljudje smo (bili) vedno pred politiko!
 
Preloška folklorna skupina v Metliki 8.9.1940
 
Najstarejše fotografije preloških folkloristov, 11.8.1940
 
Najstarejša fotografija preloških gasilcev
 
Od naše cerkve se spet vidi bolje in dlje!
 

VSA OBJAVLJENA OBVESTILA

 
 

Obiskovalci: 819056

 
© 2007 - 2013 Preloka | Kud Lepa Anka Preloka