Predstavljamo prvega preloškega učitelja Pavla Borštnika

Ko se je 2. novembra 1866 začel pouk v novi preloški šoli, je prišel k nam za učitelja Pavel Borštnik, ki je do takrat poučeval v Črmošnjicah.

Učitelj Borštnik je torej prišel na Preloko jeseni 1866 in potem pri nas ostal 12 let. Med Preločani se je dober glas o tem učitelju zanesel po ustnem izročilu še daleč v naslednje stoletje in ohranil tako rekoč do danes.

Pa ne samo po ustnem izročilu!
Tedanji časopis Učiteljski tovariš (v številki z dne 1. 11. 1869) preloškega učitelja Borštnika posebej pohvali, da ne uči učencev le brati, pisati in številiti (kot je to bilo na večini podeželskih šol), ampak tudi zemljepisa, povestnice, umnega kmetovanja sploh in še celo kemije itd. In medtem ko je za podeželske šole v glavnem veljalo, da so ljudje radi pošiljali otroke v šolo samo pozimi in ko je bilo slabo vreme, časopis Učiteljski tovariš pohvali Preločane mdr. takole: Ljudje imajo tukaj veselje do šole, kajti nekteri starši pošiljajo še svoje otroke v šolo, akoravno so že šoli odrastli. Veliko pa pripomore k temu ondašnji marljivi učitelj ...

Kako močno je učitelj Borštnik zaznamoval svoj vek na Preloki, bomo podrobneje osvetlili ob kaki drugi priložnosti. Zdaj omenimo le še ohranjeni zapis, da je bilo Preločanom jako žal, ko je učitelj Borštnik po 12 letih, leta 1878, odhajal drugam. Premeščen je bil na šolo v Hinjah pri Žužemberku.

V naslednjem prispevku pa o tem, kako je bil učitelj Borštnik sorodstveno vpet v rod pesnika Otona Župančiča.

Ana Starešinič (22. 2. 2015)