"Beg možganov" in sodobna emigracija

Naš kume in kuma sta te dni načela jako bolečo temo: brezposelnost med mladimi in posledično njihovo odhajanje v večja mesta oz. v tujino. Kot pravi naš kume: "Nad nami se zgrinjado črni oblaki, zato se verjetnost, da bo došlo do neurja, spreminja v sigurnost!"

Na to temo je na socialnih omrežjih v zadnjem času precej pozornosti in odzivov zbudil Jure Petač s svojim zapisom "Ne, ni najlažje kar oditi" - iskren, boleče kritičen zapis; toplo priporočamo v branje.

O "emigraciji", ki domovino množično zapušča v zadnjih letih, in t. i. begu možganov je naša nacionalna televizija pred kratkim posnela dokumentarec "Na svidenje, pamet".  Le poglejte ga, predstavlja nešteto zgodb mladih, ki so odšli, ker v Sloveniji ne vidijo prihodnosti.

Na Preloki ta pojav množičnega izseljevanja dobro poznamo. Poznamo ga že vsaj od 80-ih let 19. stoletja.

Izseljevanje s Preloke je bilo najbolj intenzivno v zadnjih letih pred 1. sv. vojno in kmalu po njej. Po podatkih v naših župnijskih knjigah je izseljevanje takrat zavzelo že tak obseg, da ni bilo hiše na Preloki in v preloški fari brez izseljenca v Ameriki. In še bolj boleče: sleherna hiša je ostala brez gospodarja, veliko hiš pa tudi brez ljudi. (A. S.)