100. obletnica snemanja dr. Jura Adlešiča v naših krajih je dodobra razburkala našo preloško spletno skupnost. Živahno dogajanje se je v zadnjih dneh preselilo predvsem na naš Forum. Obiskovalce virtualne Preloke zanimajo prenekatere okoliščine tega za glasbeno narodopisje in slovensko kulturo nasploh izredno pomembnega dogodka, ki se je zgodil pri nas.

Še več pa je vaših vprašanj o našem prvem (in edinem) snemalcu, ki je opravil to zgodovinsko pomembno vlogo.

Na tem mestu bomo objavili le odgovora na dve vprašanji s Foruma. Najprej odgovor enemu kumetu iz Ljubljane, ki bi rad izvedel kaj več o naši trditvi, da dr. Juro Adlešič ni bil le prvi snemalec, ampak tudi eden od prvih zapisovalcev, torej pisni dokumentalist ljudskega izročila:

Dokaz za to najdemo v predgovoru Šašljevih Bisernic (1. knjiga, Lj. 1906), kjer Ivan Šašelj med drugim zapiše, da je prav vse gradivo zbral sam, "razun kakih pet do šest pesmi, katere je zapisal v tukajšnji fari č. g. Janko Barle /.../ in par pesmi in dveh pripovedk, katere je zapisal naš rojak stud. phil. g. Jurij Adlešič."

Torej se je dr. Adlešič za ljudsko ustvarjalnost naših ljudi zanimal že kot študent. Kot 30-letni doktor prava pa je to belokranjsko bogastvo še posnel, da bi, kot je zapisal Andrej Mrak na MMC RTVSLO, "ljubljanskim srajcam" predstavil lepo petje v najbolj odročnem kotu slovenske domovine. 

TUKAJ pa še odgovor na vprašanje, ki vas očitno od vseh še najbolj vznemirja: Kdo so bili preloški pevci, ki so posneti na voščenih valjih?  

A. S. (10. 6. 2014)