22-letni Peter Radovič, po domače Pere Radovičev/Sravni (Preloka 46, danes 19),  je bil 1. junija 1914, ko je pel v zboru in jih je Juro Adlešič snemal s fonografom, že izučen čevljar. Obrt je opravljal v domači hiši. V župnijskih arhivih je zabeleženo, da je bil tudi cerkvenik in je pomagal pri cerkvenem petju. Bil je tudi član Mohorjeve družbe.

Kot najstarejši od treh preloških fantov pevcev, je bil vpoklican v avstro-ogrsko vojsko že leta 1914, kmalu po izbruhu vojne. Peter je bil razporejen v  17. pehotni polk (z vzdevkom "kranjski Janezi", saj so ga sestavljali pretežno slovenski naborniki).  Že avgusta 1914 je bil odpeljan proti Rusiji, na t. i. vzhodno bojišče. Bojeval se je v Galiciji in Karpatih, že naslednje leto, 18. maja, je padel v bojih v Galiciji.

Preloški župnik Jože Bambič o njem zapiše: "Bil je baje zadet od krogle. Škoda vrlega mladeniča, dovzetnega za vse dobro. Pogosto je pisal s fronte domov lepa pisma. Ljudje so ga zelo obrajtali kot najbolj poštenega mladeniča. Njegovo poštenje naj Bog poplača."

A. S. (16. 6. 2014)