Osnovna ugotovitev mojih raziskav o četrtem "preloškem" pevcu je, da ni bil Preločan. Leta 1914 pač na Preloki ni bilo nobene hiše s priimkom Požek ali takega moškega s stalnim prebivališčem pri nas. To me je napeljalo k iskanju te osebe v adlešiški fari, kjer je ta priimek zelo pogost.

Podrobna raziskava je pokazala, da so leta 1914 tam imeli stalno prebivališče trije moški s takim imenom in priimkom: Ivan Požek iz Dolenjcev št. 11 (rojen 1866), Ivan Požek iz Adlešičev št. 4 (rojen 1895) in Ivan Požek iz Vrhovcev št. 11 (rojen 1896).

Je pri katerem od teh treh Ivanov kakršnakoli možnost, da bi leta 1914 iz kakršnegakoli razloga začasno bival na Preloki? Je, pri najmlajšem Ivetu. Ta je bil tega leta čevljarski vajenec in čisto možno bi bilo, da bi bil za vajenca pri Radovičevih na Preloki. In bi bili skupaj z Radovičevima fantoma Petrom (čevljar) in Jožetom 1. junija 1914, ko je prišel dr. Adlešič s fonografom, že uigran fantovski zborček.

Kaj pa se je z njim dogajalo potem? Mu je prva svetovna vojna prizanesla? Odgovor najdemo v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani, kjer hranijo zapiske takratnega adlešiškega župnika Šašlja:

"7. aprila 1916 je umrl na Vrhovcih h. št. 11 Ivan Požek, fant, star 20 let, katerega smrti je kriva vojska. Potrjen je bil k vojakom lani 16. februarja. K vojakom v Ljubljano pa je odšel 14. marca lani. Na potu pa se je prehladil in je dobil pljučnico, za katero je ležal v vojaški bolnici v Ljubljani. Po pljučnici pa je dobil jetiko, ki ga je spravila v grob. Bil je priden fant in izučen čevljar."

Če so torej te moje domneve o četrtem "preloškem" pevcu pravilne, prva svetovna vojna ni prizanesla nobenemu od naših štirih pevcev, kar trije od štirih pa so bili dve leti po snemanju že mrtvi.

Ana Starešinič (24. 6. 2014)