91-letna nekdanja učenka: Naša šola je spomenik, opomnik in opomin

Zdaj pa še odmev na 150-letnico naše šole, ki smo ga prejeli po ne-elektronski (navadni) pošti. Danes 91-letna nekdanja učenka te šole Marija S. med drugim piše:

"Ta spomenik je pomemben kot ponos naše vasi in okolice, še posebno pa naših prednikov ki so ga gradili zase in za svoje potomce in v njej črpali znanje in se učili kulture in prosvetljevanja.
In ne nazadnje tudi v spomin na tuje vladarje ki so za nas (kot malega človeka) prispevali ta veliki doprinos."
pismo-marije-s

Šola je torej spomenik, je opomnik in je še stoječi opomin naslednjim generacijam, tu, v okolici in pa tudi slovenskemu narodu, tu in po svetu:
- kaj in kje se je poučevalo,
- kaj in kje se je prosvetljevalo,
- kaj in kje so se širila obzorja,
- kaj, kje in kako se je včasih pridobivalo znanje, razgledanost in svetovljanstvo.

Kako ironično pa je, da bi si nekateri tu želeli parkirišče. Parkirišče z lepim razgledom! Da bi kdaj pa kdaj morda tu odložili svoj avto in morda šli na pokopališče, kjer so odložili prednike.

Ob bok cerkvici in pokopališču, ki kažeta na onostranstvo, je v tostranstvo postavljena preloška šola, – ki je šolala mladež in ji odstirala, odpirala in širila meje tega sveta.

Ima torej Marija S. prav?
Vsekakor! Preloška šola je s svojo dominantno lego, s svojo prisotnostjo in obstajanjem na zunaj in s svojo vlogo na znotraj vse kaj več in vse prej kot lokalni spomenik ...

A. S. (14. 1. 2017)