1Na portalu Projekta Okupacijske meje je objavljen še en dobec iz daljšega pogovora Božidarja Flajšmana s Preločanko Marijo Starešinič na temo 2. svetovne vojne: njeno pričevanje o preloškem župniku Jožetu Pokornu. Pripovedovala je o tem, kako velik domoljub je bil ta naš župnik in kako močno je sovražil italijanske okupatorje, ki so zasedli tudi našo vas.

Dobro znana je tudi nadvse žalostna nadaljnja usoda tega našega župnika. Po kapitulaciji Italije so ga znani storilci (iz OKAVOS-a* ) 15. novembra 1943 zvečer odpeljali s Preloke v Vinico. Še isto noč so ga v lozi pod Žežljem strašno mučili in ubili. Dva dni prej so isti storilci na istem kraju ubili viniškega kaplana Ivana Salmiča. Potem je t. i. nadzorstvena komisija v Črnomlju ugotovila, da sta bila oba ubita po nedolžnem. Za zločin ni nikoli odgovarjal nihče.

A. S. (27. 1. 2018)

* P. Lojze Jože Žabkar: Izpovedi, Ljubljana 1991