0219Danes je praznik Občine Črnomelj, v spomin na prvo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta, ki je bilo 19. in 20. februarja 1944 v tedanjem Sokolskem domu v Črnomlju.

Ta dogodek je takratni otrok – deklica Bojana Daneu opisala takole:

/.../ Februarja 1944. leta /.../ Prišlo je ogromno partizanov od vsepovsod, ne le iz slovenskih gozdov. Iz hoste je prišla tudi teta Zora*, s stricem Adijem*, Iztokom* in Binetom*; vsi štirje so odšli v partizane ob kapitulaciji Italije in prihodu Nemcev v Novo mesto. Prenočili so pri nas. Iztok je imel komaj petnajst let in je bil ranjen. V nogo mu je priletel "šplitar", tako je rekel. "Ah, saj ni nič," je pravil in kremžil obraz. Teta, stric in Bine so prisostvovali zasedanju. Iztok pa je moral ostati pri nas doma in počivati. Pripovedoval mi je o spopadih, ki se jih je udeležil, jaz pa sem na tihem mislila, da se samo hvali in se pretvarja, da je heroj, nisem mogla verjeti, da je bil resnično na bojiščih. Tudi jaz sem se pohvalila, kako v Črnomlju vsak dan nastopam, recitiram in pojem za okrevajoče borce. Bilo je res.*

Opombe (A. S.):

* teta Zora: mamina sestra Zora Tusulin, por Ausec, med NOB znana partizanka Srna, po vojni zagnana prosvetna delavka. Bila je pobudnica ustanovitve slovenske šole na Reki; leta 1947 je skupaj s sorojaki na Reki ustanovila KUD Bazovica, bila več kot dve desetletji njegova predsednica in potem do smrti častna predsednica.

* strica Adi: Zorin mož Adolf Ausec, postajenačelnik v Ljutomeru, Novem mestu in nazadnje na Reki.

* sinova Bine in Iztok: oba sta odšla z mamo in očetom v partizane. Iztok, ki je imel komaj 15 let, je bil kurir.

* Citat iz nedavno izdane knjige Bojane Daneu Don Begunec nikdar.

Ana Starešinič (19. 2. 2019)