11 3aPrav danes, na dan spomina na naše rajne, se je žal iztekla še ena življenjska zgodba. Kmalu po svojem 87. rojstnem dnevu je umrl še en Preločan – Franc Balkovec, po domače Franje Mateč.

Z njim je za vedno odšel predstavnik tretje generacije Balkovčevih, ki so gospodarili na Preloki št. 30 (stara št. 19).

Kot že priimek pove, Balkovčev rod izvira iz Balkovcev, iz istoimenskega zaselka Balkovci. Njegov daljni prednik Peter Balkovec je prišel na Preloko sredi 19. stoletja, in sicer na Preloko 21 (danes št. 35, Županovi). Po tem Petru je grunt prevzel njegov najstarejši sin Jože (ta je bil tudi preloški župan in po njem se hiši še danes reče Županovi), Jožetov najmlajši brat Mate pa je zasnoval Balkovčev rod na Preloki št. 19 (danes št. 30) in zato se hiši še danes reče Mateči, torej od Mateta.

Mate je bil podjeten gospodar s tedaj uglednim poklicem: bil je čevljar. Potem je v svoji hiši odprl še gostilno, kjer so se zbirali t. i. preloški liberalci (tu so bili shodi takratne liberalne kmečke stranke). Tudi kasnejši znani preloški trgovec Stanko Novak je imel prav tu, v Mateči hiši, svojo prvo malo trgovino …

Po Matetu je gospodar pri hiši postal njegov sin Jože. V naših kronikah je zabeležen kot družbenopolitično zelo aktiven Preločan: dolgoletni občinski odbornik, predsednik odbora SZDL, predsednik šolskega odbora itd.

Tretjo generacijo Balkovčevih pri hiši pa je torej predstavljal Jožetov sin Franc. Bil je skrben, napreden gospodar, zavzet gasilec, nekaj časa tudi predsednik gasilskega društva, vedno zavzet za napredek vse Preloke, nikoli z nikomer v vasi v sporu. Zapomnili si ga bomo kot človeka širokih obzorij in predvsem modrega moža, ki mu je bilo vselej vredno pozorno prisluhniti.

Spominjali se ga bomo kot človeka, ki je z ljubeznijo negoval svoj vinograd, svojo živino, obdeloval svoje njive. In ko mu zdravje tega ni več dopuščalo, se je zdelo, kot da je njegovo življenje izgubilo nek pravi smisel. – Tako kot je to čutil prenekateri Preločan in prenekatera Preločanka iz njegove generacije, za katere se je reklo: »umrl je, ko je odšlo iz hleva zadnje živinče« ali »umrla je, ko je odložila motiko.« Da, ta generacija se nepreklicno poslavlja in z njo tudi neka doba, nek svet, ki ga je striče Mateč predstavljal.

Naj zdaj počiva v miru!

Podrobnosti o pogrebu: ta bo v ožjem družinskem krogu v petek, 6. novembra 2020, ob 15. uri na pokopališču na Preloki. Žara bo na dan pogreba od 12. ure v naši cerkvi.

(1. 11. 2020)