Kdor ne pozna preteklosti, bo težko polno živel sedanjost in prihodnost. Ali drugače: prihodnost bo za neukega le ponavljanje starih tem in napak, če parafraziramo Georgea Santayano. Kdor ne pozna preteklosti, tudi ne bo imel močnih korenin in naj se nikar ne čudi, če ga bo življenje premetavalo!

Dragocen vir podatkov za raziskovanje naše preteklosti, za odkrivanje svojih korenin in lokalne kulturne dediščine so stare slike iz družinskih albumov.

12 06 1Na Preloki smo jih začeli sistematično zbirati v okviru kulturnega društva leta 2006, ko smo vzpostavili tudi spletno stran www.preloka.si (grafična podoba 2006–2013 tukaj). Seveda smo šli še korak dlje, – vsaki sliki smo tudi »vdihnili« življenje: prepoznati smo skušali ljudi na njej, odkriti zgodbo in spomine, ki jih pripoveduje … Nastajati je začela t. i. Preloška fototeka. Prvo kolikor mogoče raziskano fotografijo iz te fototeke smo objavili 6. januarja 2008: »Preloške sv. tri kralje«.

Fototeka se je naglo širila in potrebe po digitalizaciji starih slik so postajale že neobvladljive. Tako smo leta 2012 organizirali in izvedli dvodnevno akcijo skeniranja na več profesionalnih skenerjih. Dotedanjim skoraj tisoč fotografijam smo takrat dodali še 1.506 fotografij od 23 lastnikov zbirk. A stari kufri s slikami se še vedno odkrivajo, fototeka se ves čas veča.

Fotografije podrobno vsebinsko obdelujemo in postavljamo na časovni trak posameznih hiš in rodbin, iz teh drobcev pa sestavljamo mozaik in časovni trak vse Preloke. Brez tega gradiva bi si bilo nemogoče ustvariti splošno sliko o naši preteklosti in življenju naših prednikov.

12 06 2Podobna fototeka pa je zdaj začela nastajati za celotno občino Črnomelj. Pod okriljem Radia Odeon, ki ta projekt vodi, je 3. novembra letos zaživel FB-profil Črnomelj fčasih. Nanj lahko nalagamo stare fotografije in drugo dokumentarno gradivo, ki se tiče naše občine. Po odzivu sodeč se je profil odlično prijel. V manj kot 24 urah je pridobil 500 sledilcev, v mesecu dni je z njim tako ali drugače sodelovalo kar 73.000 ljudi.

Stare slike so prava zakladnica vpogledov v to, kako se je naš svet spreminjal. In včasih tudi predmet dilem, ali se je spremenil na boljše ali na slabše.

Ana Starešinič (6. 12. 2020)