02 09

Tole lepo fotografijo, objavljeno na FB Črnomelj fčasih, je prispevala Petra Madronič. Petrine korenine segajo tudi v našo faro – k Barjakovičevim v Žuniče, od koder je bila doma njena stara mama (prvo dekle z leve).

Dodajmo torej vsem tem veselim obrazom s fotografije imena in priimke ter hišna imena.

Čepijo z leve: brata Jože in Niko Žunič - Karocina, Niko Žunič - Rtički.

Stojijo z leve: Peter Žunič - Kokčev, Anica Barjaković - Mitina (pozneje poročena Starc), Jože Starešinič - Mikčev, Marija Veselič - Babičeva (iz Vrhovcev), Franc Starešinič - Mikčev, Marija Žunič - Rtička (pozneje poročena Kajin), Janko Starešinič - Srečin, Franc Žunič - Jankov.

Vsi so Žuničani, razen Marije Veselič, ki je z Žuniči povezana le sorodstveno (sestra Ana je bila poročena z Jankom Starešiničem - Srečinim).

Vsak od njih je tako ali drugače pomembno zaznamoval svoj čas. Tako tisti, ki so ostali v Žuničih, kot oni, ki so se razšli po svetu – od Ljubljane do Zagreba. In bi se dalo veliko napisati o tem, kdo med njimi je bil odličen elektrikar, kdo odličen mizar, kdo čevljar ... in kdo daleč naokoli sloveči muzikant. Ampak o tem ob kaki drugi priložnosti.

Pri identifikaciji oseb so pomagali: Marija Kajin iz Podklanca (dekle s fotografije), Ana Balkovec iz Sečjega sela in Franc Žunič iz Črnomlja. Vsem trem najlepša hvala.

Ana Starešinič (9. 2. 2021)