Med 2. novembrom in 2. decembrom 2022 bo zaradi obnove in preplastitve vozišča zaprta cesta na odseku Balkovci – Preloka. Obvoz bo urejen po cestah na relaciji Žuniči – Dolenjci – Črnomelj – Vinica in obratno. Alternativna možnost za pot v Vinico je seveda tudi po hrvaških obkolpskih cestah. (Vendar pozor: obratovalni čas mejnega prehoda za obmejni promet Žuniči je vse dni v tednu razen nedelje od 5:00 do 23:00, ob nedelah od 8:00 do 20:00.)

10-25

(25. 10. 2022)