10 16Na spletni Preloki smo se že večkrat pohvalili, da imajo tudi naši kraji dolgo in bogato tradicijo na področju prostovoljnega gasilstva. Zdaj pa se lahko pohvalimo, da so na nedavnem 18. kongresu Gasilske zveze Slovenije razglasili, da prejme posebno visoko priznanje gasilske organizacije za življenjsko delo na področju gasilstva – PLAKETO GASILCA – prostovoljni gasilec iz naših krajev Franc Starešinič iz Žuničev.

10 16 3Franc Starešinič, po domače Mikčev, je delu na področju gasilstva posvetil tako rekoč vse svoje življenje. V svoje matično društvo PGD Žuniči se je vključil že kot t. i. gasilski podmladek. Skozi vse obdobje aktivnega dela v gasilski organizaciji se je tudi izobraževal in nadgrajeval strokovno znanje na tem področju. Že pri svojih 18 letih je obiskoval tečaj za gasilskega podčastnika. Pozneje si je pridobil še čin gasilskega častnika 1. stopnje in nato napredoval do čina gasilski častnik 2. stopnje. Je tudi republiški sodnik za gasilska tekmovanja.

Svoje ogromno znanje je zagnano in uspešno prenašal tudi na mlade rodove gasilcev, ne samo v Žuničih, ampak v širši regiji: na Preloki, v Ziljah, Vinici, Adlešičih, Gribljah itd.

10 16 2aPredlog za to visoko odličje je podala Gasilska zveza Črnomelj, potrdila sta ga regijski svet Belokranjske regije in komisija za odlikovanja pri Gasilski zvezi Slovenije.

Plaketa gasilca, ki jo sestavljajo plaketa, nadomestni trak in listina, bo Francu Starešiniču vročena na slovesnosti, ki jo v počastitev dneva gasilca in meseca požarne varnosti pripravlja Gasilska zveza Črnomelj 22. oktobra 2023 na Rožič Vrhu.

Francu Starešiniču iskreno čestita za to visoko priznanje za dolgoletno požrtvovalno delo v gasilstvu tudi uredništvo www.preloka.si.

Ana Starešinič (16. 10. 2023)