Ob vaših razmišljanjih o zaščitnih znakih Bele krajine - narodni noši, značilni kulinariki in naših vinih - še povejmo, da bo možno vse to v polnem razkošju občudovati in okušati v prihodnjih dneh na letošnjem jurjevanju.

Je pa kar nekaj vaših nostalgično-občudujočih odzivov sprožila fotografija Preločanov na prvem jurjevanju leta 1964. Tako smo npr. od naše Preločanke iz Kanade prejeli pismo z željo, da bi navedli, kdo vse je na tisti sliki. Zato zdaj objavljamo še 4 fotografije preloške folklorne skupine na prvem jurjevanju in navajamo vse njene takratne člane.

1964-11964-21964-31964-4

Jurjevanje leta 1964 je bilo 6. in 7. junija, Preločani so nastopili drugi dan. Navajamo jih v zaporedju, kakor so prihajali na prizorišče (prva fotografija):

Franc Miketič - Brezanov (harmonika), tamburaši: Ivan Starešinič - Račekarkin in Jože Starešinič - Jamin, Jože Žunič - Navoselkin in Jože Starešinič - Peričev, Vince Ivanušič - Škavurinski in Jože Ivanušič - Škavurinski.

Plesalo je 6 parov: Jože Pavlakovič - Bertov in Ana Balkovec - Mateča, Franc Pavlakovič - Bertov in Ana Ivanušič - Mežnarova, Ivan Ivanušič - Valeč in Marica Starešinič - Mateča iz Ljubljane, Janko Radovič - Petehov in Angela Starešinič - Žižečkina, Franc Starešinič - Jurkov in Marija Starešinič - Jurkova, Slavko Novak - Županov in Marica Žunič - Navoselkina.

Vse fotografije (tudi prej objavljeno) je posnel Igor Bole iz Ljubljane s svojim prvim fotoaparatom znamke Wera. Dodajmo, da Igor še vedno hrani originalne negative teh fotografij in tudi aparat, s katerim jih je posnel.

Naj vas še spomnimo, da smo dve fotografiji Preločanov na jurjevanju leta 1964 objavili že pred 7 leti, posnel pa ju je zdaj žal že pokojni Stanislav Klepec.

Ana Starešinič (24. 6. 2015)