02 18

Naš rojak Jože Pavlakovič je na sinočnji proslavi ob občinskem prazniku (gl. tukaj) prejel plaketo Občine Črnomelj za leto 2022. Kot je zapisano v utemeljitvi, jo je prejel "za dolgoletno izjemno in predano delo v župniji Stari trg ob Kolpi ter za bogatenje kulturne, zgodovinske in verske dediščine v lokalnem okolju."

Jožetu ob tem priznanju za požrtvovalno delo med svojimi Polanci iskreno čestitamo tudi Preločani. In se mu ob tej priložnosti še enkrat zahvaljujemo za vse, kar je doslej postoril tudi za svojo rojstno župnijo Preloko.

Uredništvo www.preloka.si (18. 2. 2023)

P. S.: Več o Jožetu Pavlakoviču, ki je v mnogih pogledih poseben in izjemen, Človek z veliko začetnico, smo mdr. napisali ob njegovih jubilejih leta 2020, gl. tukaj.