Najprej povzetek dosedanjih ugibanj: večina vas je menila, da je zagonetna “večnadstropna palača” – kulturni objekt: npr. Kulturni dom Črnomelj (A. M. S.), Belokranjski muzej v Metliki (R. P. in S. B. ter I. S.) ali Muzejska hiša Semič (Z. B.). Na ta odgovor vas je napeljala etnološka vsebina vitrine na tam objavljeni fotografiji.

Vendar gre za gospodarski objekt, torej objekt izrazito gospodarske narave, a je imela v njem častno mesto tudi umetnost. Ponašal se je celo s pravcato mini galerijo akademskega kiparja in Prešernovega nagrajenca Stojana Batiča. Da, tistega Stojana Batiča, ki je za “deželico belih brez in zlatih src” ustvaril tudi monumentalni spomenik na Gornjih Lazah nad Semičem.

04 19 1dPrilagamo le tri Batičeve male bronaste plastike iz enega od prostorov tega objekta, vse tri seveda s prepoznavno belokranjsko motiviko, saj gre vendar za Belo krajino! Na prvi je motiv Zelenega Jurija, na drugi Belokranjsko kolo in na tretji Petelinji boj. Torej trije motivi s pomenljivo simboliko in metaforiko (gl. npr. TUKAJ).

04 19 2dTako torej znotraj objekta. Zdaj pa še en nazoren detajl z njegove zunanjosti, – kot odgovor vsem tistim “nejevernim Tomažem”, ki so izrazili dvom, da bi šlo za Belo krajino. In namig morebitnim novim reševalcem te zagonetke.

A. S. (19. 4. 2023)