Srečno Tomažu Pavlakoviču na novem delovnem mestu

Preloka ne bi bila to, kar je, brez cerkve in šole na griču. Šole pa ne bi bilo brez učiteljev. Vsi, od našega prvega učitelja Pavla Boršnika pa vse do zadnje učiteljice Marije Starešinič, so nas Preločane prosvetljevali, izobraževali v najširšem pomenu besede, in uspeh ni izostal. Tudi po njihovi zaslugi se je na Preloki razvijala bogata kulturna dejavnost, ki je vzbujala pozornost muzikologov, etnologov, velikanov, kot sta Božidar Jakac in Jože Plečnik, itd.

01 05Prav zdaj, ob začetku novega leta, pa se lahko razveselimo še enega takega uspeha – uspeha našega rojaka Tomaža Pavlakoviča. Tomaž je obiskovalcem Preloke.si znan kot njen tehnični vzdrževalec. Kot nek »stric iz ozadja« skrbi za nemoteno delovanje tega portala. Skrbi pa tudi za našo bratsko oz. sestrsko spletno stran Prilišća, na oni strani Kolpe. Naj še spomnimo, da je bil vodja tehnične ekipe, ki je izpeljala prvi internetni neposredni prenos s Preloke ob obisku beograjskega nadškofa in blagoslovitvi tega portala. Večkrat smo ga Preločani imeli priložnost spoznati tudi kot odličnega pevca.

Tomaž, sicer profesor matematike in tehnike, je prav v teh dneh poklicno napredoval, postal je ravnatelj Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič. Njegovo 20-letno delo na tej šoli, tudi kot mentor, npr. pri razvijanju ustvarjalnosti na filmskem področju ali kot somentor na filmskem taboru Kolpa, pa delo v strokovnih aktivih – šolskih in regijskih, njegov prispevek k uvajanju IKT v poučevanje in k izboljšavam na tem področju – na šoli in v regiji …, vse to je obrodilo sadove. Kot sam pravi: »Prenašanje znanja na svoje slušatelje in spremljanje njihovega napredka me je vedno navduševalo in me polnilo z novo energijo, da sem lahko vedno iskal nove in boljše metode dela«.

Tomažu, po rodu in po srcu Preločanu, ob tej njegovi poklicni prelomnici čestitamo in se hkrati zahvaljujemo za prispevek vsem nam.

Za uredništvo www.preloka.siAna Starešinič
(7. 1. 2022)

P. S.: Čestitko je objavil tudi portal Radia Odeon.

Leto je spet naokoli


Leto je naokoli.
A tisto, kar je videti kot konec,
je pravzaprav začetek.
Srečno 2022!
Uredništvo www.preloka.si

Končuje se Starešiničevo leto

Leto, ki se počasi izteka, je bilo na Preloki pretežno v znamenju jubileja našega rojaka, gledališkega igralca Staneta Starešiniča. Na www.preloka.si smo tako med drugim strnili njegov gledališki opus, vnesli njegovo življenje in delo na Wikipedijo itd. itd.

12 16Njegovemu spominu pa smo se Preločani poklonili tudi s tem, da smo mu prav na dan, ko bi praznoval svoj 100. rojstni dan, odkrili spominsko ploščo.

Spominsko obeležje stoji na našem večnamenskem domu, ob stopnicah v kulturno dvorano z odrom, ki ju je pomagal graditi. Spominja ne le nanj in njegov prispevek temu domu, ampak predvsem na čas in ljudi, ki se jim je s svojo energijo, svojim delom pomagal dvigniti nad njihov vsakdan.

Stane Starešinič je vse življenje dajal, vračal okolju, iz katerega je izšel. Zato je spominska plošča postavljena prav tam, kjer je puščal svojo ljubezen, razsvetljeval in nam dajal zgled.

In zato je to obeležje tudi simbol, ki nam je vsem v spodbudo, kaj se da doseči in kako je treba prispevati skupnosti. Vsak po svoje in vsak v svojem času, s svojimi danostmi.

A. S. (16. 12. 2021)

Ulica Staneta Starešiniča še bo, spominska plošča pa že je

Spomin na gledališkega igralca Staneta Starešiniča in njegov pomen za Belo krajino je zdaj trajno zapisan na spominski plošči na Preloki.

Pobuda, da bi bila po Stanetu poimenovana ulica v Črnomlju, pa je bila soglasno podprta. Naš župan je obljubil, poglejte si tudi na televiziji!

A. S. (5. 11. 2021)

Odkritje spominske plošče Stanetu Starešiniču

Občina Črnomelj bo 100. obletnico rojstva našega rojaka Staneta Starešinič počastila s tem, da mu bo na Preloki odkrila spominsko ploščo.

Spominska plošča v poklon in zahvalo za vse, kar je storil za Belo krajino in svojo rojstno Preloko, bo stala na našem večnamenskem domu. Za ta dom in predvsem za veliko dvorano z odrom ima veliko zaslug prav Stane Starešinič. Neprecenljive zasluge pa ima seveda tudi za razcvet naše folklorne skupine in gledališki utrip kraja.

Odkritje spominske plošče bo v sredo, 3. novembra 2021, ob 16. uri – torej natanko 100 let po njegovem rojstvu.

11 01Fotografija Folklorne skupine »Lepa Anka Preloka« skupaj s Stanetom Starešiničem je bila posneta 29. 6. 1969, ob srečanju slovenskih izseljencev.